RODO

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które wprowadza szereg zmian oraz rozszerza zakres obowiązków administratorów i podmiotów przetwarzających dane osobowe.

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Klientów stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym zależy nam, abyście Państwo mogli zapoznać się, w jaki sposób przetwarzamy i chronimy Państwa dane osobowe.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, że:

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma ESCORT SP. Z O.O. w Szczecinie

Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem danych osobowych w następujący sposób:

– listownie na adres: ESCORT SP. Z O.O. ul. Gen.Dezyderego Chłapowskiego 8, 70-103 Szczecin

– przez e-mail: rodo@globalstarpolska.pl

– telefonicznie: +48 91 4310400

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

3. Dane, które przetwarzamy będziemy przechowywać przez czas określony przez przepisy prawa, a w przypadku wcześniej wyrażonych zgód na przetwarzanie danych osobowych – do momentu wycofania przez Państwa zgód.

4. Państwa dane osobowe zostały pozyskane w toku dotychczasowej współpracy lub ze źródeł publicznie dostępnych i są przetwarzane na podstawie RODO do realizowania przez firmę ESCORT Sp. z o.o. usług i sprzedaży, a także do informowania Państwa o naszych usługach i produktach.

5. Państwa dane osobowe będą przekazywane: podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych – tylko i wyłącznie podmiotom współpracującym z firmą ESCORT SP.ZO.O. w zakresie wspierania świadczenia Państwu usług, podmiotom upoważnionym przepisami prawa.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Otrzymaliście Państwo tę wiadomość, ponieważ Państwa dane znajdują się w naszej bazie adresowej.

Kontakt z Państwem jest dla nas niezwykle istotny, ale jeżeli NIE CHCĄ już Państwo otrzymywać e-maili od firmy ESCORT SP. Z O.O to prosimy O PRZESŁANIE INFORMACJI ZWROTNEJ REZYGNACJA. Dbając o doskonały kontakt z naszymi Klientami przypominamy jednak, że powyższa rezygnacja uniemożliwi nam przesyłanie Państwu

BIEŻĄCYCH INFORMACJI NT NASZYCH RELACJI HANDLOWYCH, JAK RÓWNIEŻ AKTUALIZACJI CENNIKÓW oraz NAJŚWIEŻSZYCH INFORMACJI NP. O DOSTĘPNYCH NOWOŚCIACH I PROMOCJACH.

___________________________

ESCORT SP. Z O.O.
ul. gen. Dezyderego Chłapowskiego 8
70-103 Szczecin

tel.: 91 4310400
e-mail: rodo@escort.com.pl

NIP: 852-10-01-638